«

»

Ιαν 07

ΠΩΣ H ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ρυθμός της αναπνοής, είναι μία από τις πιο προφανείς φυσικές ενδείξεις για την συναισθηματική και ψυχική κατάσταση ενός ατόμου. Όταν είναι χαλαρή, η αναπνοή αντανακλά συναισθηματική ηρεμία και υποδεικνύει μια κατάσταση όπου η προσοχή μπορεί να εστιαστεί.

Διαταραχές της αναπνοής κατά κανόνα συνδέονται με συναισθηματικές ή ψυχικές διαταραχές. Η αναπνοή γίνεται «ταραγμένη με θυμό”, “σταματημένη από τον φόβο”, “λαχανιασμένη με έκπληξη”, “πνιγμένη από την θλίψη” ή “αναστεναγμός από  ανακούφιση”. Όταν ο νους επηρεάζεται τυχαία από φευγαλέα συναισθήματα και σκέψεις, δεν είναι ήρεμος και αυτό αντανακλάται στην αναπνοή.

Αν και συναισθηματικές και διανοητικές καταστάσεις είναι δύσκολο να ελεγχθούν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με παρατυπίες στην αναπνοή, και η αναπνοή είναι αυτή που μπορεί να ελεγχθεί. Αυτό υποδηλώνει ότι η εκμάθηση συνειδητά και σκόπιμα να ρυθμίζει κάποιος την αναπνοή του, είναι το κλειδί για την κυριαρχία των συναισθημάτων και του μυαλού. Οι μαθητές που αρχίζουν γιόγκα, συχνά εκπλήσσονται με το πόσο γρήγορα αποκτούν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους, δουλεύοντας με την αναπνοή. Ο καθένας μπορεί να επιβεβαιώσει την ιδέα ότι διακοπές και ξεσπάσματα στην αναπνοή διακόπτουν τη ροή της σκέψης. Μαθαίνοντας να αναπνέουν απαλά, ομαλά και χωρίς διαταραχές, οι μαθητές του διαλογισμού είναι σε θέση να ελαττώσουν τις σκέψεις που αποσπούν την προσοχή και να επιτευχθεί αυξημένη συγκέντρωση.

Η αναπνοή δεν εξυπηρετεί μόνο ως σύνδεσμος ανάμεσα στο σώμα και το μυαλό ενός ατόμου, αλλά είναι επίσης και το πιο άμεσο κανάλι ανταλλαγής μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος. Μέσω της αναπνοής παίρνουμε οξυγόνο, προσπαθώντας να εναρμονιστούμε στο μεγαλύτερο οικολογικό σύστημα το οποίο συνδέει φυτά και ζώα σε ένα συνολικό κύκλο ανταλλαγής ενέργειας. Η πράξη της αναπνοής μας ενώνει με αυτό το μεγαλύτερο απόθεμα ενέργειας και μας ενσωματώνει στο ευρύτερο πλαίσιο της φύσης. Η αναπνοή «είναι το αποτέλεσμα ενός ρεύματος αέρα που διατρέχει όχι μόνο το ανθρώπινο σώμα, αλλά και μέσα από όλα τα επίπεδα της ύπαρξης του ανθρώπου … το ρεύμα αέρα του συνόλου της φύσης … είναι η πραγματική ανάσα … Είναι μια αναπνοή και όμως είναι πολλές αναπνοές «.

Αλλά όταν η αναπνοή δεν έχει ελεύθερη ροή, η ανταλλαγή με τις γύρω πηγές ενέργειας είναι περιορισμένη. Οι παραπάνω περιγραφές της αναπνοής, όπως το «πνιγμένη από την θλίψη» απεικονίζουν περιοεισμούς σε αυτή την ανταλλαγή. Έτσι αναδύεται μια «γλώσσα αναπνοής», η οποία είναι από πολλές απόψεις, ανάλογη με αυτό που λέμε «γλώσσα του σώματος». Αποκαλύπτει τους χαρακτηριστικούς τρόπους, με τους οποίους συνδέεται κάποιος με τον περίγυρο : κρατώντας την αναπνοή, αναστενάζοντας, και σφυρίζοντας είναι τα άλλα στοιχεία του λεξιλογίου σε αυτήν τη γλώσσα της αναπνοής.

 

Πηγή: “Breath: The Tide of Life (Αναπνοή: Η παλίρροια της ζωής)” από Γιόγκα & Ψυχοθεραπεία: Η Εξέλιξη της Συνείδησης, των Swami Rama, Rudolph Ballentine, MD, Swami Ajaya, PhD

Επιμέλεια – Μετάφραση: Naturalliving.gr

loading...